ADVOCATS PENALISTES A TERRASSA

El Dret Penal s’encarrega d’estudiar els delictes i les seves penes tal com es recullen en el Codi Penal. Es tracta d’una branca del Dret extensa i complexa, pel que convé comptar amb els millors advocats penalistes a Terrassa per la defensa davant a aquest tipus de delictes.

Els advocats penalistes estan especialitzats en diferents delictes: robatoris, furts, lesions, delictes sexuals, delictes contra l’honor i la integritat moral, delictes contra els drets dels treballadors i un llarg etcètera. Donat que el seu àmbit d’actuació és tan ampli, els advocats penalistes poden ajudar-nos en una àmplia varietat de situacions.

Per què contractar advocats penalistes a Terrassa?

Els avantatges l’advocat penalista sobre l’advocat generalista són moltes degut a que es tracta d’advocats especialitzats en el Dret Penal. Els seus serveis estan orientats a assessorar i defensar als seus clients en el relatiu als delictes i causes que es recullen en el Codi Penal.

L’advocat penalista té com a objectiu representar a una de les parts del procés penal. Segons hagi sigut contractat, la seva missió serà la de defensar o acusar de forma experta i amb la llei a la mà, trobant aquells matisos i detalls rellevants del cas que un advocat generalista pot passar per alt. De la mateixa manera, l’advocat penalista també pot prestar assistència legal a aquelles persones que es trobin detingudes en institucions policials.

Així doncs, el seu principal objectiu es que es declari la innocència del seu client o, en el seu defecte, obtenir la menor condemna possible. Per això es serveix de la seva experiència i coneixements, per trobar detalls que poguessin semblar insignificants però que siguin crucials per demostrar la innocència del client.

L’advocat penalista prepara l’estratègia de defensa o acusació bolcant la balança jurídica a favor del seu client. Farà ús del llenguatge jurídic apropiat, comprenent perfectament tota al·legació possible, i farà un compendi de les pretensions del seu representant per, posteriorment, prestar tot allò davant d’un tribunal junt a una sèrie de proves que, en conjunt, suposin la millor defensa jurídica pel seu client.

Quins delictes tracta un advocat penalista?

L’advocat penalista presta defensa o acusació davant qualsevol delicte que figuri en el Codi Penal:

 • Contra les persones i la vida: assassinat, homicidi, lesions, avortament, etc.

 • Contra el patrimoni: robaments, furts, estafa, apropiació indeguda, etc.

 • Delictes econòmics: estafa, blanqueig de diners, delictes fiscals, delictes societaris, etc.

 • Contra la llibertat: detencions il·legals, segrestos, amenaces i coaccions.

 • Contra la seguretat pública.

 • Delictes contra la seguretat viària.

 • Delictes contra els drets dels treballadors: contra la salut i la integritat dels treballadors, tràfic il·legal de mà d’obra, etc.

 • Delictes llibertat i indemnitat sexual.

 • Contra la salut pública.

 • Delictes informàtics.

 • Contra la intimitat, integritat moral, honor i intimitat.

Quins serveis ofereix un advocat penalista?

Els advocats penalistes s’encarreguen d’intervenir de forma crucial a favor del seu client, oferint-li diferents serveis:

 • Assistència en comissaria: en cas de detenció o citació, la primera declaració pot ser la clau per la continuïtat del procés. L’Advocat penalista s’encarrega d’assessorar el client sobre la seva millor opció a l’hora de prestar dita declaració o, per el contrari, exercir el seu dret a guardar silenci.

 • Assistència en dependències judicials: ja sigui per detenció o per crida judicial després d’una denúncia o querella, l’advocat penalista assessorarà el client en la seva declaració davant el jutge, ara si, havent tingut accés a l’expedient judicial i als indicis de delicte que pesen contra la persona investigada, a més de comptar amb els seus propis arguments i proves de descàrrec, recomanant així la millor estratègia argumental.

 • Defensa durant el procés: l’advocat penalista intervindrà en totes les fases del procés judicial (investigació, intermedi i judici oral) per fer valer els arguments defensius i les proves de descàrrec.

 • Interposició de denúncies: tota persona agreujada o víctima d’un delicte té dret a interposar una denúncia davant les autoritats policials o judicials i exercir l’acusació particular en el procés que es deriva del delicte. En aquest sentit, l’intervenció de l’advocat penalista serà anàloga a la del defensor, però tractant de fer valer els arguments i proves de càrrec.

El procés penal és complex i requereix la intervenció de professionals experts per garantir que es faci justícia. Comptar amb un advocat penalista és un avantatge en si mateix per tenir un procés i judicis justos.