ADVOCATS DE FAMÍLIA A TERRASSA

El dret de família s’enquadra dins del dret civil i regula els aspectes personals i patrimonials de les persones que pertanyen a la institució familiar entre si i respecte de tercers. És una especialització del Dret molt important dintre de l’àmbit privat, i per això, és molt important comptar amb els millors advocats de divorci a Terrassa per dur a terme aquests processos de manera professional i impecable.

A més, a partir de la reforma del Codi Civil de 2005 els cònjuges no han de passar per un procés de separació abans d’accedir al divorci. Això agilitza molt el procés i els cònjuges poden arribar a divorciar-se amb el mateix advocat, i per tant també és molt més econòmic.

Per què contractar un advocat de divorcis a Terrassa?

Comptar amb un advocat amb experiència en procediments de divorcis és imprescindible per un procediment d’aquestes característiques. A més, un advocat de família trobarà la millor solució per al divorci o la dissolució de parella estable, no únicament des del punt de vista jurídic, sinó també des del punt de vista personal.

Un advocat de divorcis un advocat de divorcis serà l’encarregat de redactar i presentar el conveni regulador en el cas d’un divorci o dissolució de parella estable de mutu acord o serà l’encarregat de defensar els interessos del seu client en el judici en el cas d’un divorci o dissolució de parella estable contenciós.

L’avantatge de contractar un advocat de divorcis a Terrassa

Un advocat especialista en divorcis a Terrassa donarà resposta a tots els dubtes que es puguin plantejar en un procediment d’aquestes característiques. Treballarà per garantir un procés el més fàcil possible per cada situació concreta. S’ha de tenir en compte que, encara que el divorci sigui un procés àgil i curt, les conseqüències poden tenir efectes a llarg termini, com per exemple en les pensions, la custòdia dels fills o l’ús de la casa familiar.

Quins serveis ofereix un advocat de divorcis?

Un advocat especialista en divorcis a Terrassa s’encarrega de dur a terme un procés de divorci de diferents tipologies:

  • Divorci contenciós: és un procediment contenciós quan un dels cònjuges no vol acceptar el divorci i no es pot arribar a un acord o en el cas que els dos cònjuges estiguin d’acord amb el divorci, no es posin d’acord amb les mesures que ha de tenir el conveni regulador, com la pensió, la custòdia dels fills, l’ús de l’habitatge familiar, etc. En aquest cas, el jutge, després de la celebració d’un judici, serà l’encarregat de resoldre el desacord en relació als diferents punts del conveni regulador del divorci, considerant les opcions més beneficioses pels fills i les opcions més equitatives pels dos cònjuges.

  • Divorci de mutu acord: és un procediment molt més simple que evita el procés judicial llarg i la incertesa que comporta un divorci contenciós. En aquest cas, els dos cònjuges estan d’acord amb el divorci i també amb les condicions del conveni regulador, pel que poden valer-se d’un sol advocat i procurador, per tant també és més econòmic. Sempre intentem arribar a un acord en un procés de divorci i esgotar aquesta possibilitat abans darribar a judici, excepte en els casos en què les mesures del conveni regulador siguin inacceptables o perjudicials per als fills. A més, les mesures adoptades al conveni regulador d’un divorci de mutu acord es compleix amb més facilitat.

  • Divorci notarial: Aquest procediment és el més simple, però té uns requisits molt concrets. En el cas que els cònjuges estiguin d’acord en realitzar un divorci de mutu acord, que hagin passat més de 3 mesos des de la celebració del matrimoni i no tinguin menors d’edat emancipats o incapacitats es podran divorciar davant d’un notari. En aquest cas l’advocat de divorcis a Terrassa presentarà el conveni regulador en la notaria i s’acompanyarà a l’escriptura de divorci com document adjunt.